รพ.สต.บ้านหนองหล่มพร้อมต้อนรับ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการ

ชาวบ้านหนองหล่มยินดีต้อนรับจ้า

thThai
thThai